Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Disclaimer
Läs följande villkor innan du laddar ned en användarmanual på denna webbplats. Om du samtycker med dessa villkor, kan du gå vidare och ladda ner manualerna som finns tillgängliga online.
 • Dessa online-manualer är upphovsrättsskyddade av Mitutoyo Corporation (nedan kallat vårt företag).
 • Användarmanualer som finns tillgängliga på denna webbplats får ej reproduceras, varken delvis eller i sin helhet, eller ändras på något sätt utan tillstånd från vårt företag.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är avsedda att vara representativa för dem som levererats mätverktyg såsom mikrometrar och skjutmått som för närvarande finns till försäljning. Webbplatsen erbjuder inte manualer för hela vårt nuvarande produktsortiment på marknaden. Om någon särskild produktmanual inte kan återfinnas på denna webbplats, vänligen kontakta din återförsäljare direkt.
 • Manualerna på denna webbplats får ej ändras eller uppdateras vid revidering.
 • Tryckt material (t.e.x. bruksanvisningar) som kompletterar en användarmanual kan komma att levereras med en produkt. Vänligen observera att dessa material ej kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats.
 • Produktutseende och specifikationer, som beskrivs i användarmanualerna, kan komma att ändras och produktion samt distribution av produkter kan avbrytas utan avisering.
 • Underhåll på denna webbplats med eventuella avbrott, ändringar i innehåll och villkor kan komma att ske utan avisering.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är online-dokument för kunder som har köpt vårt företags produkter. Vänligen observera att vårt företag kanske inte besvarar förfrågningar från andra källor än våra kunder.
 • Vårt företag frånsäger sig skyldigheten och ansvaret gentemot personer och företag som på något sätt orsakats direkt eller indirekt förlust eller skada (inklusive skada på grund av datakorruption, avbrott I arbetet etc.) som härrör från användning av denna webbplats. Detta även om vårt företag tidigare har underrättats om förekomsten av sådan förlust eller, skada eller risk från en tredje part.
 • Säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i användarmanualerna kan komma att ändras i enlighet med förändringar i lagbestämmelser.

SENSORPAK/E V3.0

Artikelnummer: 02NGB072

02adm260-2.eps
02adm260-2.eps
sensorpak_a1.eps
sensorpak_02.eps

SENSORPAK/E V3.0

Artikelnummer: 02NGB072

Pris på förfrågan
BeskrivningSENSORPAK vidareutvecklar arbetet i fixturer och på mätplatser. Det erbjuder följande fördelar:
 • Denna programvara hämtar in mätdata till PC från en Linear Gauge med RS-232C utgång (EH)
  eller från Litematic dísplay (VL).
 • Upp till 20 kanaler med mätdata kan processas.
 • Aritmetriska beräkningar och beräkningar av maxbredd kan utföras utifrån mätdatan.
 • Stöd för export av mätdata i MS-Excel-format.
 • Grafisk visning i realtid med t. ex. siffror, med visare eller som graf.
SENSORPAK vidareutvecklar arbetet i fixturer och på mätplatser. Det erbjuder följande fördelar:
 • Denna programvara hämtar in mätdata till PC från en Linear Gauge med RS-232C utgång (EH)
  eller från Litematic dísplay (VL).
 • Upp till 20 kanaler med mätdata kan processas.
 • Aritmetriska beräkningar och beräkningar av maxbredd kan utföras utifrån mätdatan.
 • Stöd för export av mätdata i MS-Excel-format.
 • Grafisk visning i realtid med t. ex. siffror, med visare eller som graf.
Utgångsfunktion:
Direkt överföring till Microsoft® Excel® kalkylblad, CSV-fil (kompatibel med MeasurLink)
Modell:
SENSORPAK
Operativsystem:
Windows® 7 (32/64 bitars)
Windows® 8. 1 (32/64 bitars)
Excel® 2007, 2010, 2013
Total
tolerans-
bedömning:
GO/NG bedömning (genom att ange vilka givare som ska beräkna tolerans)
GO/NG signalutgång med I/O-kabel (tillval)
Ingångs-
funktion:
Triggning : Med timer eller extern TRG (med tillvalet I/O-kabel)
Inmatningsfrekvens : Max. 9999 gånger (med 60 anslutna givare) till 60000 gånger (med 6
anslutna givare)
Passande typer
av räknare

:
Räknare med RS-232C interface (EH och EV), med USB interface (EH)
Display:
Visning : Siffror, stapel, mätare, tabell (flera kan visas samtidigt)
Toleransbedömning : Färgdisplay (grön/röd)
Anslutna givare : Max. 60 st
Levereras:
Licensnyckel, CD med programvara
Export on Demand